Hvem, hvad og hvor?

Vi har 15 års erfaringer med at arrangere rejser i Luthers fodspor. Vi har stået for 8 dages
rejser i Martin Luthers fodspor, sogneture, studieture for præster og teologisk
voksenundervisning samt kombinerede Bach/Luther ture.

Vi samarbejder med Neubauer Touristik i Flensborg og alle rejser er sikret gennem den tyske
rejsegarantifond.

Vi hjælper gerne med at arrangere en sognetur eller en studietur – du skal som hovedregel
selv kunne skaffe deltagerne, men vi har altid nogle på venteliste, så vi ved fælles hjælp kan få
en fuldtegnet deltagerliste, der kræver minimum 30 betalende gæster og højst 44.
Kontakt os for priser og rejsetermin !